image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Xã Lại Xuân tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 72

Sáng ngày 26/6/2023, HĐND khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 xã Lại Xuân tổ chức kỳ họp thứ 6. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Huy Tưởng, Phó trưởng Pháp chế HĐND  huyện Thủy Nguyên ; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể của xã và 25 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

anh tin bai

Thực hiện chủ đề năm 2023 của Thành phố Hải Phòng “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số” và chủ đề năm 2023 của huyện Thủy Nguyên “Tập trung giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Xã Lại Xuân được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; sự phối kết hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể của huyện, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của xã Lại Xuân cơ bản hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Kinh tế xã tiếp tục phát triển ổn định, ngành nông nghiệp làm tốt công tác vận động nhân dân cấy 137,3 ha, đạt 49%  chỉ tiêu huyện giao. Năng suất lúa ước đạt 62,4 tạ/ha, sản lượng 856  tấn. Ngành chăn nuôi gia cầm phát triển mạnh, đạt năng suất và sả lượng cao, đàn gia cầm ước khoảng 523.300 con đạt 158% kế hoạch năm huyện giao. Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt kết qảu cao; công tác chi lương, phụ cấp và chi hoạt động thường xuyên được đảm bảo theo kế hoạch. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ được quan tâm tạo điều kiện phát triển. Lĩnh vực văn hóa, chế độ chính sách, an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên, kịp thời. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao. Thực hiện cải cách hành chính theo đúng quy định, thực hiện vận hành hệ thống một cử điện tử và dịch vụ công ích, dịch vụ công trực tuyến có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho nhân dân trên địa bàn xã. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giũ vững...

anh tin bai

Tại phiên chất vấn, Kỳ họp đã thảo luận sổi nổi , đóng góp nhiều ý kiến xây dựng báo cáo chính trị của UBND xã, các vấn đề nổi cộm về kế hoạch phát triển KT- XH, AN-QP 6 tháng cuối năm 2023.

anh tin bai

Trên cơ sở việc thực hiện nhiệm vụ 6 thang cuối năm , HĐND xã đã xem xét và thông qua các báo cáo như quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2022, dự toán thu ngân sách nhà nước và dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023; báo cáo công tác quản lý đất đai; báo cáo công tác quốc phòng- an ninh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XXI. Thông qua tờ trình về thu, chi ngân sách năm 2023; tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp năm 2023 và nhiều nội dung quan trọng khác.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới