image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Ý NGHĨA NGÀY TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM
Lượt xem: 345

1. 6/6 là ngày gì?

Ngày 6 tháng 6 hằng năm là Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam để ghi nhớ lại những công lao, đóng góp của những người cao tuổi trong thời kỳ kháng chiến. Ngày 6/6 nhằm mục đích tuyên truyền, khuyến khích mọi người hãy yêu thương, chăm sóc và bảo vệ những người cao tuổi.

2. Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam

Nguồn gốc

Vào ngày 6/6/1941, Bác Hồ đã kêu gọi về "quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết". Trong bài "Kính cáo đồng bào", Bác đã nêu cao vai trò của những người cao tuổi trong ngày giải phóng dân tộc. Sau cuộc cách mạng tháng Tám thành công, người cao tuổi Việt Nam đã góp phần vào công cuộc dựng và giữ nước trong các cuộc kháng chiến chống giặc.Từ những công lao mang ý nghĩa to lớn này mà Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định lấy ngày 6/6 hằng năm là Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam.

Ý nghĩa

Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam diễn ra với mong muốn nâng cao nhận thức về những vấn đề liên quan ảnh hưởng đến người cao tuổi như việc lạm dụng sức khỏe người cao tuổi. Ngày này cũng nhằm mục đích ghi nhận đóng góp mà người cao tuổi đã giúp cho xã hội phát triển hơn.

Tôn trọng người cao tuổi là thể hiện tục uống nước nhớ nguồn, trọng nhân nghĩa của người Việt Nam. Ý nghĩa này sẽ được giữ gìn và phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác, là biểu hiện của đạo hiếu, kính yêu ông bà, cha mẹ trong gia đình và dòng họ. Kính già yêu trẻ là phương châm sống của những người có văn hóa trong xã hội./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới