image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thông báo Về công tác phòng chống cháy rừng mùa hanh khô năm 2022
Lượt xem: 53
Trong thời gian qua, chính quyền và nhân dân xã Lại Xuân đã có nhiều cố gắng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng được triển khai một cách đồng bộ. Tuy nhiên, hiện nay, thời tiết đang vào mùa hanh khô, nằng nhiều, độ ẩm thấp là điều kiện thuận lợi để phát sinh các đám cháy rửng nếu không kịp thời có những biện pháp phòng chống kịp thời.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND huyện Thủy Nguyên về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện;

Trong thời gian qua, chính quyền và nhân dân xã Lại Xuân đã có nhiều cố gắng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng được triển khai một cách đồng bộ. Tuy nhiên, hiện nay, thời tiết đang vào mùa hanh khô, nằng nhiều, độ ẩm thấp là điều kiện thuận lợi để phát sinh các đám cháy rửng nếu không kịp thời có những biện pháp phòng chống kịp thời.

Để công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đạt hiệu quả cao nhất, UBND xã Lại Xuân thông báo một số biện pháp cụ thể như sau:

1. Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng của xã chủ động các phương án phòng chống cháy rừng; tăng cường công tác tuần tra tại các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; nếu xảy ra cháy rừng phải khẩn trương huy động các lực lượng, phương tiện tại chỗ dập lửa cứu rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Trường hợp cháy rừng vượt quá khả năng của địa phương thì báo cáo ngay về UBND huyện để có các phương án xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

2. Các chủ rừng, các hộ gia đình sinh sống quanh các khu vực đồi núi cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng. Tuyệt đối không sử dụng lửa để đốt phát nương rẫy, đốt lửa ven rừng để tránh cháy lan vào rừng. Các hộ gia đình đi thăm viếng mộ nên hạn chế tình trạng đốt vàng mã tại các khu vực nghĩa trang gần các vạt rừng.

3. Các ông bà trưởng thôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc phòng cháy, chữa cháy rừng. phải kịp thời .Kịp thời phát hiện, thông tin nhanh về Ban chỉ đạo của xã các đám cháy rừng. Sẵn sàng huy động các lực lượng chữa cháy tại chỗ để kịp thời ứng phó với các đám cháy rừng phát sinh tại địa bàn và hỗ trợ đối với các đám cháy lớn trong toàn xã.

          Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm, nghĩa vụi của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. UBND xã  Lại Xuân thông báo để toàn thể nhân dân được biết và nghiêm túc thực hiện./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới