image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
HĐND xã Lại Xuân tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 62
Sáng ngày 26/12, HĐND khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 xã Lại Xuân tổ chức kỳ họp thứ 5. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Trịnh Quang Chính, Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể của xã và 25 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 26/12, HĐND khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 xã Lại Xuân tổ chức kỳ họp thứ 5. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Trịnh Quang Chính, Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể của xã và 25 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo trình tại kỳ họp, năm 2022 mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; sự phối kết hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể của huyện, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của xã Lại Xuân cơ bản hoàn thành. Kinh tế xã tiếp tục phát triển ổn định, ngành nông nghiệp làm tốt công tác vận động nhân dân cấy 275,2ha, đạt 102,3% diện tích đất trồng lúa, duy trì năng suất lúa ước đạt 63 tạ/ha, sản lượng 1.739 tấn. Ngành chăn nuôi gia cầm phát triển mạnh, đạt năng suất và sả lượng cao, tổng số nuôi 786.700 con đạt 224% chỉ tiêu huyện giao. Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã năm 2021 đạt 93,16% dự toán năm; thu ngân sách xã trên địa bàn thực hiện trên 5 tỷ đồng, đạt 90,94% dự toán năm. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ được quan tâm tạo điều kiện phát triển. Lĩnh vực văn hóa, chế độ chính sách, an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên, kịp thời. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao. Thực hiện cải cách hành chính theo đúng quy định, thực hiện vận hành hệ thống một cử điện tử và dịch vụ công ích, dịch vụ công trực tuyến có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giũ vững...

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trịnh Quang Chính, Huyện ủy viên, Chánh thanh tra huyện nhấn mạnh đây là kỳ họp thường lệ cuối năm quan trọng nhằm xem xét đánh giá các kết quả đạt được của năm 2022 và xây dựng phương hướng giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí biểu dương các kết quả đã đạt được của HĐND và UBND xã Lại Xuân trong năm 2022, đồng thời mong muốn trong năm 2023 chính quyền và Nhân dân xã Lại Xuân cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình nông thôn mới kiểu mẫu; Rà soát lại tổng diện tích đất nông nghiệp để đánh giá tỷ lệ đất nông nghiệp bị bỏ hoang trên địa bàn xã để định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý; Rà soát các nguồn thu để cân đối thu, chi trong công tác tài chính; Tập trung, bám sát hơn nữa để làm tốt tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng...

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã đã xem xét và thông qua các báo cáo như báo cáo thu chi ngân sách xã năm 2022, dự toán thu ngân sách nhà nước và dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023; báo cáo công tác quản lý đất đai; báo cáo công tác quốc phòng- an ninh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị chuẩn bị kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XXI. Thông qua tờ trình về thu, chi ngân sách năm 2023; tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp năm 2023 và nhiều nội dung quan trọng khác.

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới