image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Đảng ủy xã Lại Xuân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022
Lượt xem: 63
Sáng ngày 22/12/2022, Đảng ủy xã Lại Xuân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Viển, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy – PCT UBND huyện dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đảng ủy xã Lại Xuân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022

Sáng ngày 22/12/2022, Đảng ủy xã Lại Xuân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Viển, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy – PCT UBND huyện dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Viển  đã trao Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 45 năm tuổi đảng, 40 năm tuổi đảng tuổi đảng cho 8 Đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Viển - Ủy viên BTV huyện ủy - PCT UBND huyện trao tặng huy hiệu đảng cho các đồng chí 45.50.55 năm tuổi đảng

Năm 2022, là năm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đã tác động đến đời sống kinh tế - xã hội và ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của địa phương. Mặc dù vậy, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, sự cộng tác chặt chẽ, có hiệu quả cao của các cấp chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn xã nên Đảng ủy xã Lại Xuân đã lãnhđạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm được giao trong năm 2022.

Đồng chí Hoàng Thị Hiên - Bí thư Đảng ủy xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 20223

Trong phát triển kinh tế, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân gieo trồng 275,2 ha cây trồng, đạt 102,3% KH. Tổng đàn gia súc, gia cầm 786.700 con đạt 224% kế hoạch huyện giao. Duy trì ổn định chăn nuôi. Ngành nghề dịch vụ trong xã tiếp tục phát triển, thu hút và giải quyết việc làm thường xuyên cho 220 lao động có thêm thu nhập, mang lại thu nhập khá. Đảng ủy, chính quyền tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác thu chi ngân sách thực hiện theo luật, thu đúng, thu đủ các nguồn thu theo quy định, đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, cả 3 trường giữ vững trường chuẩn Quốc gia. Các hoạt động xã hội hóa được các nhà trường triển khai đồng bộ đạt kết quả tích cực. Hoạt động văn hóa thông tin trong cộng đồng dân cư ngày càng được phát triển. Các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Quốc phòng - An ninh được giữ vững. Cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành vuowit mức chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân năm 2022. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đảng ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận, trao đổi góp ý của các đại biểu đều thể hiện nhất trí cao với bản Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nêu ra một số vấn đề còn tồn tại hiện nay trong Đảng bộ, đề xuất những giải pháp cụ thể để công tác lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới ngày càng sâu sát, thiết thực, hiện quả cao hơn nữa.

Phát biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Viển - ủy viên BTV huyện ủy – PCT UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, Đảng viên và những kết quả mà Đảng ủy xã Lại Xuân  đạt được trong năm 2022. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí đề nghị Đảng ủy cần có Nghị quyết chuyên đề để tháo gỡ việc chuyển đổi, tích tụ ruộng đất, sử dụng có hiệu quả đất đai, không để đất bỏ hoang, không để xảy ra các vi phạm về đất đai, tài nguyên khoáng sản;, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Viển, Ủy viên Ban Thường vụ, PCT UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòngan ninh. Làm tốt công tác tiếp dân, công tác dân vận chính quyền, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong chỉ đạo, điều hành. Làm tốt công tác GPMB triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn xã; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia hiến đất mở đường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn, thu gom xử lý rác thải; phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023.

 

Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2022 được Đảng ủy biểu dương, khen thưởng

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Lại Xuân đã trao giấy khen cho 06 tập thể và 34 cá nhân  và biểu dương 3 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2022./.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới