image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ LẠI XUÂN LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2023 -2028
Lượt xem: 59
Sáng ngày 20/03/2023, Hội nông dân xã Lại Xuân đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự Đại hội có đồng chí: Hoàng Nhật Thọ, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện; các đồng chí là chủ tịch hội nông dân của xã cum 1; đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể, xã Lại Xuân và 64 đại biểu đại diện cho 1079 hội viên trong toàn xã.

Sáng ngày 20/03/2023, Hi nông dân xã Lại Xuân đã t chc đại hi đại biu ln th XI, nhim k 2023-2028. V d Đại hi có đồng chí: Hoàng Nhật Thọ, Phó Ch tch Hi nông dân huyn; các đồng chí là ch tch hi nông dân ca xã cum 1; đại din Đảng u, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn th, xã Lại Xuân và 64 đại biu đại din cho 1079 hi viên trong toàn xã.

Ti đại hi, các đại biu đã được nghe báo cáo tng kết công tác Hi và phong trào Hi nông dân trong nhim 2018-2023. Tuy còn gp không ít khó khăn, song 5 năm qua, Hi nông dân xã Lại Xuân đã tp trung tuyên truyn các ch th, Ngh quyết ca Đảng, chính sách, pháp lut ca nhà nước, nhim v chính ca Hi và ca địa phương, đặc bit là các ngh quyết, các chính sách liên quan đến nông nghip, nông thôn, nông dân. Tuyên truyn khng định và phát huy vai trò ch th ca hi viên, nông dân trong xây dng cng đồng nông thôn, phát trin nông nghip, xây dng nông thôn mi.

 

Toàn cnh Đại hi

 

Công tác tuyên truyn ca Hi được đổi mi có chiu sâu, hình thc tuyên truyn đa dng , phong phú, d tiếp cn, ni dung tuyên truyn ngn gn, súc tích, d nghe, d hiu. Mt s hình thc tuyên truyn gn vi t chc Hi có kết qu cao như: T chc các hi thi, hi ngh, to đàm, tiếp tc duy trì tuyên truyn trên h thng loa truyn thanh, trên mng xã hi zalo, facebooktuyên truyn các gương đin hình, các mô hình sn xut kinh doanh có hiu qu.

Trong lĩnh vc nông nghip được quan tâm đầu tư nên tiếp tc n định và phát trin theo sn xut hàng hoá, nâng cao năng sut, cht lượng và hiu qu, vic chuyn dch cơ cu sn xut nông nghip đã được chú trng, năng sut, sn lượng các loi cây trng, vt nuôi và có giá tr cao ngày được nâng lên. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng thâm canh, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; chuyển dịch cơ cấu giống lúa. Đặc biệt là bố trí cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống lúa phù hợp, chuyển dịch từ cấy lúa kém hiệu quả sang cấy lúa chất lượng cao. Tổng diện tích gieo cấy năm 2022 là 275,2 ha đạt 102,3% kế hoạch HĐND xã, đạt 52% kế hoạch huyện giao.. Tp trung ch đạo t chăn nuôi phân tán, nh l sang chăn nuôi trang tri, gia tri, trên địa bàn có 47 trang tri và gia tri, Nhiều hộ nông dân đã vươn lên dám nghĩ, dám làm mở ra sản xuất với quy mô lớn hình thành nhiều mô hình mới, Hộ sản xuất kinh doanh giỏi như; chị Nguyễn Thị Thoa, được Trung ương tặng giấy khen hộ SXKDG, Bà Trần Thị Luyến được Thành phố tặng bằng khen hộ SXKDG cấp Thành phố, ông Nguyễn Văn Khánh, bà Hoàng Thị Hường, Bà Nguyễn Thị Bường, được chứng nhận là hộ SXKDG cấp thành phố giai đoạn 2017 – 2021.

Công tác phát trin hi viên được Hi trin khai phù hp vi tình hình nông dân trong giai đon hin nay, nht là tp hp nông dân thành các t , nhóm sn xut, vay vn , tiết kimTrong 5 năm Hi đã kết np được 180 hi viên, đến nay, toàn xã có 1079 hi viên tham gia sinh hot Hi, cht lượng hi viên không ngng được nâng lên. T l cơ s Hi đạt khá và và vng mnh hng năm đạt 100%, không có chi hi yếu kém. Các chi hi duy trì và nâng cao hiu qu sinh hot định k, t chc sơ kết, tng kết, thi đua khen thưởng kp thi. Công tác xây dng qu Hi được quan tâm.

Hi Nông dân xã Li Xuân còn tích cc tham gia phong trào xây dng nông thôn mi, phong trào toàn dân đoàn kết xây dng đời sng văn hoá khu dân cư, xây dng thôn kiu mu, các chương trình gim nghèo, ng h t thin Thc hin Ngh quyết ca Đảng b xã v đẩy nhanh quá trình công nghip hoá nông nghip, nông thôn và chương trình mc tiêu quc gia v xây dng Nông thôn mi nâng cao giai đon 2021-2025. Tuyên truyn vn động hi viên nông dân, nhân dân thc hin tt ch th 15 ca Thành y Hi Phòng v thc hành tiết kim trong vic cưới, vic tang và l hi, thc hin đề án xã hi hoá thu gom rác thi trên địa bàn xã, góp phn bo v môi trường , v sinh đường làng, ngõ xóm và gia đình.

Đẩy mnh các hot động văn hoá văn ngh, tham gia các hot động trong nhng ngày hi làng, các ngày l ln ca quê hương, đất nước. Vn động hi viên nông dân tham gia mua th BHYT t nguyn.

Hi đã tích cc tham gia Phong trào thi đua “Toàn dân chung tay xây dng nông thôn mi. Hi đã ch đạo các Chi hi tích cc vn động hi viên phát huy tính ch động sáng to trong lao động sn xut phát trin kinh tế gia đình.

Trong nhim k ti, Hi Nông dân xã Lại Xuân đã đề ra 11mc tiêu c th và 4 gii pháp nhm xây dng và phát trin Hi ngày càng vng mnh

 

Đồng chí: Hoàng Nhật Thọ, PhóCh tch Hi nông dân huyn phát biu ti Đại hi

Phát biu ti Đại hi, đồng chí Hoàng Nhật Thọ- Phó Ch tch Hi Nông dân huyn ; biu dương ghi nhn nhng kết qu ca Hi đã đạt được trong nhim k qua, đồng thi ch ra nhng tn ti hn chế cn khc phc trong nhim k ti. Đồng chí Ch tch Hi Nông dân huyn yêu cu: Hi Nông dân cn tăng cường công tác tuyên truyn, giáo dc tư tưởng chính tr, giáo dc pháp lut trong cán b hi viên, nông dân. Đẩy mnh phong trào nông dân thi đua sn xut kinh doanh gii, đoàn kết giúp nhau làm giàu và gim nghèo bn vng xây dng nông thôn mi. Coi đây là nhim v trng tâm, xuyên sut ca Hi. Không ngng cng c và xây dng Hi vng mnh c v tư tưởng, t chc. Tăng cường công tác kết np, tp hp hi viên. Đồng chí mong rng nhng năm tiếp theo Đảng b, chính quyn và các ngành tiếp tc quan tâm hơn na đến công tác Hi và phong trào nông dân, giúp cho t chc Hi hoàn thành tt nhim v .

Ban chp hành nhim k 2023- 2028 ra mt

Vi tinh thn đoàn kết - đổi mi hi nhp phát trin, Đại hi nông dân xã Lại Xuân đã bu được 13 đồng chí vào BCH khoá mi nhim k 2023-2028 và bu đoàn đại biu đi d Đại hi Nông dân huyn nhim k 2023-2028./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới