image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ LẠI XUÂN
Lượt xem: 13

Thực hiện Thông báo số 783/TB-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Thủy Nguyên về lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2023. UBND xã Lại Xuân xây dựng lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã năm 2023 như sau:

1. Thời gian tiếp công dân: 04 ngày/tháng

1. Địa điểm tiếp công dân: Phòng họp UBND xã

Địa chỉ: Thôn 8 xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.

2. Thành phần tiếp công dân

- Chủ tịch UBND xã.

- Cán bộ, công chức được phân công theo lĩnh vực.

3. Thời gian, lịch cụ thể:

 

 

Stt

Ngày,

tháng, năm

Ngày,

tháng, năm

Ngày,

tháng, năm

Ngày,

tháng, năm

Thời gian

1

05/01/2023 (Thứ 5)

12/01/2023 (Thứ 5)

17/01/2023

(Thứ 3)

31/01/2023

(Thứ 3)

Từ 8 giờ 00 phút

2

02/02/2023

(Thứ 5)

09/02/2023 (Thứ 5)

16/02/2023

(Thứ 5)

28/02/2023

(Thứ 3)

Từ 8 giờ 00 phút

3

02/3/2023

(Thứ 5)

09/3/2023 (Thứ 5)

16/3/2023

(Thứ 5)

28/3/2022

(Thứ 3)

Từ 8 giờ 00 phút

4

06/4/2023

(Thứ 5)

13/4/2023 (Thứ 5)

18/4/2023

(Thứ 3)

25/4/2023

(Thứ 3)

Từ 8 giờ 00 phút

5

04/5/2023

(Thứ 5)

11/5/2023 (Thứ 5)

18/5/2022

(Thứ 5)

30/5/2023

(Thứ 3)

Từ 8 giờ 00 phút

6

08/6/2023

(Thứ 5)

15/6/2023 (Thứ 5)

22/6/2023

(Thứ 3)

27/6/2023

(Thứ 3)

Từ 8 giờ 00 phút

7

06/7/2023

(Thứ 5)

13/7/2023 (Thứ 5)

18/7/2023

(Thứ 3)

25/7/2023

(Thứ 3)

Từ 8 giờ 00 phút

8

10/8/2023

(Thứ 5)

17/8/2023 (Thứ 5)

22/8/2022 (Thứ 3)

29/8/2023

(Thứ 3)

Từ 8 giờ 00 phút

9

07/9/2023 (Thứ 5)

14/9/2023 (Thứ 5)

19/9/2023

(Thứ 3)

26/9/2023

(Thứ 5)

Từ 8 giờ 00 phút

10

05/10/2023 (Thứ 5)

12/10/2023 (Thứ 5)

17/10/2023

(Thứ 3)

31/10/2023

(Thứ 3)

Từ 8 giờ 00 phút

11

09/11/2023 (Thứ 5)

16/11/2023 (Thứ 5)

21/11/2023

(Thứ 3)

28/11/2023

(Thứ 3)

Từ 8 giờ 00 phút

12

07/12/2023

(Thứ 5)

14/12/2023 (Thứ 5)

19/12/2023

(Thứ 3)

26/12/2023

(Thứ 3)

Từ 8 giờ 00 phút

          Vậy UBND xã Lại Xuân kính gửi UBND huyện lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Chủ tịch UBND xã./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới