image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Xã Lại Xuân tổ chức xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2022 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 50
Ngày 30/11/2022, UBND xã Lại Xuân đã tổ chức hội nghị thống nhất kết quả rà soát Hộ nghèo, hộ Cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025. Tham dự Hội nghị, có Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo của xã, trưởng Ban ngành Đoàn thể phường, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng các thôn trên địa bàn.

Ngày 30/11/2022, UBND xã Lại Xuân đã tổ chức hội nghị thống nhất kết quả rà soát Hộ nghèo, hộ Cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025. Tham dự Hội nghị, có Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo của xã, trưởng Ban ngành Đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng các thôn trên địa bàn.

     Công tác rà soát Hộ nghèo, hộ Cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn xã Lại Xuân được triển khai đến các thôn và được thông báo công khai tới người dân trên hệ thống loa truyền thanh của xã từ ngày 27/10/2022. Sau khi được triển khai, các ông bà trưởng thôn đã lập danh sách hộ gia đình cần rà soát gồm: Hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được công nhận do UBND xã đang quản lý tại thời điểm rà soát và hộ gia đình có giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được nhận dạng nhanh bằng biểu mẫu Phiếu A; tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình, thu thập thông tin của hộ bằng chấm điểm trên các biểu mẫu theo quy định; tổng hợp điểm của các hộ được rà soát , căn cứ số điểm, đối chiếu bảng điểm để phân loại Hộ gia đình; tổ chức họp giữa Ban chỉ đạo rà soát của xã và đại diện hộ dân tại thôn để thống nhất kết quả rà soát, lập biên bản và niêm yết công khai kết quả rà soát Hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các thôn.

     Tại Hội nghị xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng chí Chu Thanh Cương - PCT UBND xã thông qua danh sách các hộ đã rà soát và cùng Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã; Các Ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, Ban công tác Mặt trận, trưởng các thôn thảo luận, thống nhất kết quả rà soát Hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 11 thôn. Kết quả, năm 2022, xã Lại Xuân có  42 hộ nghèo đạt tỷ lệ 1,2% trên tổng số hộ dân, 98 hộ cận nghèo đạt tỷ lệ 2,8% tổng số hộ dân. Có 29 hộ thoát nghèo và 57 hộ thoát cận nghèo.

     Quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2022 – 2025 tại các thôn trên địa bàn xã Lại Xuân được tiến hành công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng tiến độ, đúng đối tượng. Danh sách, hồ sơ các Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, Hộ thoát nghèo, Hộ thoát cận nghèo sẽ được gửi về UBND huyện Thủy Nguyên  để báo cáo và xin ý kiến trước khi UBND xã ra quyết định công nhận Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, Hộ thoát nghèo, Hộ thoát cận nghèo giai đoạn 2022-2025./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới